xem va tai phim secLịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

xemvataiphimsecLịchnộpcácloạibáocáothuếnăm2020:Thờihạnnộptờkhai

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020
Bản in

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020

Bạn đã biết thời hạn nộp từng loại tờ khai và báo cáo thuế năm 2020 chưa? Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 như một nhắc nhở để các bạn nắm chắc được thời điểm cũng như các giấy tờ, hồ sơ cần báo cáo trong năm 2020, nhất là với các bạn mới làm kế toán, còn nhiều lạ lẫm. Thiquocgia.vn xin tổng hợp và hướng dẫn chi tiết thời hạn nộp tờ khai từng loại thuế năm 2020, mời các bạn tham khảo.

Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT

Bạn đang đọc: Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

Hướng dẫn cách thiết kế xây dựng thang bảng lương 2020
Bảng nhìn nhận nhân viên cấp dưới cuối năm
Cách sắp xếp và tàng trữ hồ sơ chứng từ kế toán Thuế

Lịch nộp thuế GTGT, thuế TNDN sau khi gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CPLịch nộp thuế GTGT

Những nhóm đối tượng người dùng được gia hạn tại Điều 2 Nghị định 41/2020 / NĐ-CP thực thi kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo lao lý hiện hành, nhưng thời hạn nộp thuế được gia hạn như sau :

STTKỳ tính thuếThời hạn sau khi được gia hạn01Kỳ tính thuế tháng 03/2020Chậm nhất là ngày 20/9/202002Kỳ tính thuế tháng 04/2020Chậm nhất là ngày 20/10/202003Kỳ tính thuế tháng 05/2020Chậm nhất là ngày 20/11/202004Kỳ tính thuế tháng 06/2020Chậm nhất là ngày 20/12/202005Kỳ tính thuế Quý I/2020Chậm nhất là ngày 30/9/202006Kỳ tính thuế Quý II/2020Chậm nhất là ngày 30/12/2020Lịch nộp thuế TNDN

Kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo pháp luật sẽ được gia hạn thêm 5 tháng, so với :
Tuy nhiên, người nộp thuế phải lập Thư tra soát – Mẫu số C1-11 / NS phát hành kèm Thông tư 84/2016 / TT-BTC và chứng từ nộp thuế hoặc thông tin tương quan đến nội dung ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh gửi cơ quan thuế .

Lịch nộp thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Các hộ mái ấm gia đình, cá thể kinh doanh thương mại hoạt động giải trí trong những ngành kinh tế tài chính, nghành nghề dịch vụ nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định 41/2020 / NĐ-CP hoàn toàn có thể nộp thuế GTGT, TNCN chậm nhất là ngày 31/12/2020 .

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2020

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 mới nhất bao gồm lịch nộp các loại tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp những loại báo cáo thuế năm 2020 :
– Luật Kế toán 2003, Luật kế toán năm ngoái
– Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP pháp luật về lệ phí môn bài .
– Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế ; Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013 / NĐ-CP .
– Thông tư 39/2014 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010 / NĐ-CP và 04/2014 / NĐ-CP pháp luật về hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ. /
Thông tư 151 / năm trước / TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014 / NĐ-CP sửa đổi, bổ trợ một số ít điều tại Nghị định pháp luật về thuế .

1. Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2020

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

1

20/01/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

30/1/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV / 2019
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV / 2019 ( nếu có )
( iii ) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV / 2019 ( nếu có )
( iv ) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV / 2019
( v ) Nộp lệ phí môn bài năm 2020( i ) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV / 2019 ( nếu có )
( ii ) Nộp lệ phí môn bài năm 2020

2

20/2/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

3

20/3/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

30/3/2020

( i ) Quyết toán Thuế TNDN năm 20219
( ii ) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
( iii ) Báo Cáo Tài Chính năm 2019( i ) Quyết toán Thuế TNDN năm 2019
( ii ) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
( iii ) Báo Cáo Tài Chính năm 2019

4

20/4/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

5

02/5/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT Quý I / 2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN Quý I / 2020 ( nếu có )
( iii ) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I / 2020 ( nếu có )
( iv ) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I / 2020( i ) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I / 2020 ( nếu có )

20/5/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

6

20/6/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)

Xem thêm: Gợi mở 5 định hướng phát triển doanh nghiệp Việt

( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

7

20/7/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

30/7/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT Quý II / 2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN Quý II / 2020 ( nếu có )
( iii ) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN
tạm tính Quý II / 2020 ( nếu có )
( iv ) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II / 2020( i ) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II / 2020

8

20/8/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020 ( nếu có )
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

9

20/9/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 ( nếu có )
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

10

20/10/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

30/10/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT Quý III / 2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN Quý III / 2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính và thuế Hóa Đơn đỏ VAT Quý III / 2020 ( nếu có )
( iv ) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III / 2020( i ) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III / 2020

11

20/11/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có )

12

20/12/2020

( i ) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020
( ii ) Tờ khai Thuế TNCN tháng11 / 2020 ( nếu có )
( iii ) Nộp tiền thuế GTGT và TNCN ( nếu có ) .2. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2020

Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp đang hoạt động

– Doanh nghiệp đã có hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại : Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng .
– Doanh nghiệp chưa có hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại : Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy ĐK kinh doanh thương mại .– Nếu không có đổi khác Vốn điều lệ hoặc tăng / giảm Trụ sở, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019 .
– Nếu trong năm có biến hóa vốn điều lệ hoặc đổi khác số lượng Trụ sở làm tăng / giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm đổi khác và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1 .Đặc biệt, cần phải chú ý quan tâm 1 số ít trường hợp nêu sau :
– Những doanh nghiệp mới xây dựng nhưng chưa hoạt động giải trí : Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD .
– Những doanh nghiệp mới xây dựng nhưng hoạt động giải trí luôn : Chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng mở màn hoạt động giải trí .
– Những doanh nghiệp đang hoạt động giải trí nếu không đổi khác vốn điều lệ : Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài .
– Những doanh nghiệp đang hoạt động giải trí nếu có đổi khác vốn điều lệ ( làm biến hóa số thuế môn bài phải nộp ) : Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự đổi khác .3. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2020

Theo tháng

Theo quý

Tờ khai quyết toán năm

Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theoChậm nhất là ngày 30 của tháng tiên phong quý tiếp theoChậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, quy đổi hình thức chiếm hữu, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí : Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định hành động .4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020

Hạn nộp ngày 31/3/2020 toàn bộ những doanh nghiệp phải nộp báo cáo kinh tế tài chính theo lao lý .

5. Một số lưu ý về nộp báo cáo thuế từ 12/2019 đến 30/3/2020

Chậm nhất đến 31/12/2019 nộp tờ khai lệ phí môn bài nếu trong năm 2019 có đổi khác vốn điều lệ làm tăng bậc lệ phí môn bài ( Còn nếu tăng vốn điều lệ mà không làm đổi khác bậc thuế môn bài thì không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài ). Làm trên ứng dụng HTKK sau đó xuất ra XML và nộp tờ khai qua mạng. Nếu không thì kê khai trực tuyến trên cổng thông tin nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc thuedientu.gdt.gov.vn. Sau đó nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là 30/1/2020 qua mạng
Nếu đơn vị chức năng nào mà kê khai thuế GTGT, TNCN theo tháng thì : Lịch nộp báo cáo thuế chậm nhất ngày 20/1/2020
( Lưu ý : Nếu tháng 12/2019 mà không phát sinh tiền thuế TNCN phải nộp thì không cần nộp tờ khai thuế TNCN, còn nếu thuế GTGT mặc dầu không phát sinh hóa đơn GTGT nguồn vào và hóa đơn GTGT đầu ra cũng phải nộp tờ khai ) .
Nếu đơn vị chức năng nào mà kê khai thuế GTGT, TNCN theo quý thì lịch chậm nhất là ngày 30/1/2020 nộp tờ khai và nộp tiền thuế qua mạng ( nếu có )
Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2019 chậm nhập là 30/01/2020 ( Đã có thông tin phát hành hóa đơn mặc dầu chưa sử dụng số hóa đơn nào cũng phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trừ khi chưa làm thông tin phát hành thì mới không làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn )

Thuế TNDN tạm tính cả năm 2019(4 Quý) thì phải nộp ít nhất 80% số thuế TNDN phải nộp của cả năm 2019 chậm nhất là ngày 30/1/2020. Nếu mà nộp ít hơn thì sẽ bị phạt về vấn đề này (Xem TT156 hướng dẫn luật quản lý thuế). Không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 4/2019. Nhưng nếu tạm tính Quý 4/2019 dựa trên sổ sách mà có số thuế TNDN phải nộp thì cũng phải tạm nộp và thời gian chậm nhất nộp số tiền thuế TNDN là 30/1/2020.

Xem thêm: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của cảm nhận trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp và lòng trung thành của khách hàng trong ngành Hàng không Việt Nam

Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 chậm nhất là 30/03/2020 ( Thời hạn là 90 ngày, Năm 2020 tháng 2 có 29 ngày nên hạn nộp là 30/3/2019. Và nếu có số tiền thuế phải nộp thì cũng phải chậm nhất là 30/03/2020. mặc dầu không có người lao động nào bị đóng thuế TNCN, tức là có phát sinh tiền lương phải trả cho người lao động thì phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN, còn nếu không phát sinh tiền lương phải trả cho người lao động trong năm thì không phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN. Chú ý đến yếu tố ĐK mã số thuế TNCN của người làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN .

Hướng dẫn thực hiện nộp thông báo mẫu 06/GTGT

Mời các bạn cùng tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết thực hiện nộp thông báo mẫu 06/GTGT:

Lịch nộp mẫu 06/GTGT

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

xem va tai phim sec

tác giả: aphelon

gợi ý

Trở lại đầu trang